FaceLandGroup - Mạng xã hội nhà đất FaceLand

Khu công nghiệp Yên Phong

02/12/2010 4:31:27 PM
Vị trí: Yên Phong. Khu công nghiệp Yên Phong thuộc huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, là một phần của dự án tổ hợp khu công nghiệp – Đô thị Yên Phong, với quy mô của đô thị loại V, dân số khoảng 45.000 người.

Mở rộng khu công nghiệp Yên Phong rộng thêm 314 ha
16/09/2010 1:37:49 PM
Thủ tướng Chính phủ vừa giao Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo các cơ quan hữu quan của tỉnh và chủ đầu tư lập và thực hiện Dự án đầu tư khu công nghiệp (KCN) Yên Phong I mở rộng phù hợp với khả năng thu hút đầu tư, đảm bảo kết nối đồng bộ hạ tầng kỹ thuật của các giai đoạn.
Trang: 1/1  [1]   2 : Kết quả
Tài trợ
Lãi suất vay (VNĐ/Tháng)
Giá trị căn hộ
VNĐ
Số tiền trả trước
VNĐ
Tương đương
%
Thời hạn vay
Tháng
Tương đương
Năm
Lãi suất vay
%/Tháng
Số tiền & trả góp
VNĐ